Meer informatie of direct een afspraak maken? Bel 06-10 06 41 82 of mail naar info@huidtherapievansterkenburg.nl

PRIVACYBELEID

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Praktijk voor huidtherapie, Huidtherapie van Sterkenburg kan persoonsgegevens en medische gegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Huidtherapie van Sterkenburg en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huidtherapie van Sterkenburg heeft verstrekt.

Huidtherapie van Sterkenburg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw medische gegevens

WAAROM  HUIDTHERAPIE VAN STERKENBURG GEGEVENS NODIG HEEFT

Huidtherapie van Sterkenburg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Huidtherapie van Sterkenburg uw persoonsgegevens en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

HOE LANG HUIDTHERAPIE VAN STERKENBURG GEGEVENS BEWAART

Huidtherapie van Sterkenburg bewaart uw persoonsgegevens en medische gegevens.

Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

Huidtherapie van Sterkenburg verstrekt uw persoonsgegevens en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huidtherapievansterkenburg.nl

Huidtherapie van Sterkenburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Huidtherapie van Sterkenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van huidtherapie van Sterkenburg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door huidtherapie van Sterkenburg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met huidtherapie van Sterkenburg op via info@huidtherapievansterkenburg.nl

Huidtherapie van Sterkenburg is als volgt te bereiken:

Adres:

Laan van Overvliet 9

3461 HE Linschoten

 

Telefoon:

06-10064182

Email:

info@huidtherapievansterkenburg.nl

 

Website:

www.huidtherapievansterkenburg.nl

 

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 30258538

Lidmaatschapsnummer Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten: 500581

Ingeschreven Kwaliteitsregister Paramedici: 19910210088